موضوعات اخیر

اتوریتی منظر و نماد سلسله ی آقای ابراهیم

the-authority-of-the-viewpoint-and-the-symbol-of-mr-ibrahims-dynasty

تعداد پاراگرف: 1

به گمان مناسب است در اماکن عمومی جاروی بدون رطوبت یا جاروی زمینی که به قطرات آب یا نوعی از مایعات مرطوب نشده که در مجموع باعث بر خواستن گرد و غبار شود مجاز نباشد و به شرط احتجام اگر بودند شخصی مشکل ساز مایلیم مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسند، ۱۳:۲۳ یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ سپتامبر ۱۸ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

,

0 پاسخ به “اتوریتی منظر و نماد سلسله ی آقای ابراهیم”

دیدگاهتان را بنویسید