موضوعات اخیر

مسدود سازی اموال، بلوکهٔ دارایی، دوّم

property-freezing-asset-block-second

تعداد پاراگرف: 24

به گمان مناسب است در اماکن عمومی جاروی بدون رطوبت یا جاروی زمینی که به قطرات آب یا نوعی از مایعات مرطوب نشده که در مجموع باعث بر خواستن گرد و غبار شود مجاز نباشد و به شرط احتجام اگر بودند شخصی مشکل ساز مایلیم مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسند، ۱۳:۲۳ یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ سپتامبر ۱۸ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

بخوانید  تلاش برای رفع موانع تهییه ی داروی ابولا، جزام، ایدز و وبا

دیدگاهتان را بنویسید