موضوعات اخیر

بستر ادیان سلسلۀ آقای ابراهیم و اجزای بزرگتر از کل

the-bedrock-of-the-religions-of-mr-ibrahims-dynasty-and-the-larger-components-of-the-whole

تعداد پاراگرف: 1

به گمان مناسب است در اماکن عمومی جاروی بدون رطوبت یا جاروی زمینی که به قطرات آب یا نوعی از مایعات مرطوب نشده که در مجموع باعث بر خواستن گرد و غبار شود مجاز نباشد و به شرط احتجام اگر بودند شخصی مشکل ساز مایلیم مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسند، ۱۳:۲۳ یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ سپتامبر ۱۸ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

بخوانید  حذف افراد در جبههٔ جنگ عراق در فلتا
, , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

MENU
DEMO