موضوعات اخیر

مجلس خبرگان رهبری

the-assembly-of-leadership-experts

تعداد پاراگرف: 7تعداد فهرست: 21

به گمان مناسب است در اماکن عمومی جاروی بدون رطوبت یا جاروی زمینی که به قطرات آب یا نوعی از مایعات مرطوب نشده که در مجموع باعث بر خواستن گرد و غبار شود مجاز نباشد و به شرط احتجام اگر بودند شخصی مشکل ساز مایلیم مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسند، ۱۳:۲۳ یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ سپتامبر ۱۸ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

بخوانید  تخمین هزینه ی رشد و پرداخت در مقابل سهم ارث
,

دیدگاهتان را بنویسید