موضوعات اخیر

آقای محممد رضا گلزار

mr-mohammad-reza-golzar
تعداد پاراگرف: 3

آقای محممد رضا گلزار، شخص برادر خانوم ماندانا مانی و آقای احسان علی خانی مفعول یکدیگر باشند و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در این خصوص مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 19:54 یکشنبه 23 مرداد 1401 آگوست 14 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. لحظاتی تاخیر در ذخیره، 19:56 همین حوالی. همینطور مایلیم آقای سیید علی خامنه ای، آقای سیید محممد خامنه ای و آقای سیید حسن خامنه ای مفعول آقای محممد رضا گلزار، شخص برادر خانوم ماندانا مانی و آقای احسان علی خانی باشند و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، “شخص” به پیش از “برادر خانوم ماندانا مانی” در بخش نخست(پیش از تاریخ) افزوده شد، 20:14 همین حوالی. همینطور سه شخص پسر آقای سیید علی خامنه ای آقای سیید مصطفی خامنه ای، آقای سیید مسعود خامنه ای و آقای سیید میثم خامنه ای مفعول باشند اشخاص فاعل مذکور را همراه با مجموع جزا برای هر شخص مشکل ساز. “سیید” به پیش از نام آقای خامنه ای و دو برادر ایشان در مطرح داشتن نخست افزوده شد، 20:38 همین حوالی. به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن شخصی که گمان به برادر خانوم ماندانا بودنشان رفته است پرونده ی کوید نوزده را در فلتا می بندد، در خصوص ایشان پیشتر سخن به میان آمده است که تصویر ایشان در برگه ی Instagram خانوم ماندانا مانی روئت شده که گمان برده ایم برادر ایشان هستند، 22:07 همین حوالی.

اگر خبر مسمومییت الکل در خوزستان مووثق باشد به گمان مسمومییت الکل در خوزستان که تا این لحظه دست کم موجب فوت دو نفر شده است کار آقای محممد رضا گلزار بوده است، گویا هفت نفر نیز دچار عوارض بینایی شده اند، ۲۲:۳۸ پنج شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).

به گمان آتش سوزی ساختمان لیدوما در میدان صنعت کار آقای محممد رضا گلزار بوده است، ۰۰:۳۹ سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *