موضوعات اخیر

تغییر در برخی صداهای زبان

change-in-some-sounds-of-language
تعداد پاراگرف: 1

مایلیم تغییر صداهایی همچون “پ” و “خ” در زبان های این حوالی مطرح گردد، به عنوان مثال در کلماتی چون پسته، پمبه، خر، خرما در زبان فارسی در عوض صداهای مذکور استفاده از صدا یا کلمه ی دیگری به بررسی متناسب نزدیک شود، 16:23 جمعه 25 شهریور 1401 سپتامبر 16 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *