موضوعات اخیر

قاشق و چنگال طرح دار، عمر مفید قاشق و چنگال

قاشق-و-چنگال-طرح-دار،-عمر-مفید-قاشق-و-چن

تعداد پاراگرف: 1

به گمان مناسب است در اماکن عمومی جاروی بدون رطوبت یا جاروی زمینی که به قطرات آب یا نوعی از مایعات مرطوب نشده که در مجموع باعث بر خواستن گرد و غبار شود مجاز نباشد و به شرط احتجام اگر بودند شخصی مشکل ساز مایلیم مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسند، ۱۳:۲۳ یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ سپتامبر ۱۸ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

بخوانید  کیفیّت طرّاحی سایت اینترنتی در نهاد حکومتی

دیدگاهتان را بنویسید