موضوعات اخیر

جابجایی و بایگانی، امحا و تخریب، ویرایش و حذف، بررسی و اصلاح، وضعیّت جاری

جابجایی-و-بایگانی-امحا-و-تخریب-وضعیت-جا

تعداد پاراگرف: 3

به گمان مناسب است در اماکن عمومی جاروی بدون رطوبت یا جاروی زمینی که به قطرات آب یا نوعی از مایعات مرطوب نشده که در مجموع باعث بر خواستن گرد و غبار شود مجاز نباشد و به شرط احتجام اگر بودند شخصی مشکل ساز مایلیم مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسند، ۱۳:۲۳ یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ سپتامبر ۱۸ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

بخوانید  تغییر نام، حذف شهروند، حذف اطّلاعات

دیدگاهتان را بنویسید