موضوعات اخیر

برپایی ساختار قضایی احتجامی بر پایه ی وتوی نامزد از جانب شهروند

establishing-a-judicial-structure-based-on-ehtejam-the-veto-of-the-candidate-by-the-citizen

تعداد پاراگرف: 1

به گمان مناسب است در اماکن عمومی جاروی بدون رطوبت یا جاروی زمینی که به قطرات آب یا نوعی از مایعات مرطوب نشده که در مجموع باعث بر خواستن گرد و غبار شود مجاز نباشد و به شرط احتجام اگر بودند شخصی مشکل ساز مایلیم مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسند، ۱۳:۲۳ یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ سپتامبر ۱۸ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

بخوانید  صنعت و انرژی بر اساس سوخت فسیلی
,

دیدگاهتان را بنویسید